facebook

Zapraszamy do naszego serwisu: www.aktuariusze.net.pl - jedynego miejsca wspierającego rozwój zawodu aktuariusza w Polsce.

 

Aktuariusz (ang. actuary) jest specjalistą z zakresu matematyki ubezpieczeniowej, finansowej oraz rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. 

Aktuariusz w firmach ubezpieczeniowych: 

Do zadań aktuariusza w towarzystwach ubezpieczeniowych należą głównie:

 • aktuarialna kalkulacja rezerw techniczno – ubezpieczeniowych
 • taryfikacja składek
 • pomocnicze analizy aktuarialne, w tym: analizy zyskowności produktów ubezpieczeniowych analizy rezygnacji, analizy wymieralności oraz analizy statystyczne świadczeń
 • wycena portfeli ubezpieczeniowych
 • opracowywanie prognoz finansowych portfeli ubezpieczeniowych 

Aktuariusz jest jedyną osobą uprawnioną i zarazem zobowiązaną do dokonywania wyliczenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
w zakładzie prowadzącym działalność w dziale ubezpieczeń na życie. 

Jak zostać aktuariuszem:

Zgodnie z art.37b ust.1 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej  aktuariuszem może być osoba, która: 

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych
 • ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub za przestępstwa karno-skarbowe
 • posiada wykształcenie wyższe
 • zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Aktuariuszy
 • została wpisana na listę aktuariuszy. 

Aktuariusz poza firmami ubezpieczeniowymi: 

W ostatnich latach znaczenie zawodu aktuariusza wzrosło - stał się on specjalistą poszukiwanym wszędzie tam, gdzie ważna jest ocena ryzyka finansowego długoterminowych projektów. Nowym miejscem pracy aktuariusza stały się banki oraz fundusze inwestycyjne. Aktuariusze znajdują także pracę w firmach konsultingowych i audytorskich. Do zakresu obowiązków aktuariusza w tych instytucjach należy między i nnymi: wycena rezerw na świadczenia pracownicze oraz udział w określaniu ryzyka związanego z transakcjami (np. fuzji i przejęć spółek) i inne.

 

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.